Case study - opinia po transakcji sprzedaży w sklepie internetowym, część 1

Pracując w różnych branżach, niejednokrotnie zachodzi potrzeba (lub wymaganie) zebrania opinii dotyczących naszej pracy.

Przykłady można mnożyć, np. opinie o wygłoszonej przez nas prelekcji na konferencji, opinia o wykonanej przez nas usłudze czy – jak tytułowa – opinia po transakcji sprzedaży w sklepie internetowym.

Czytaj więcej